W imieniu Fundacji TEANO zapraszamy na bezpłatne konsultacje biznesowe dla osób planujących otwarcie działalności gospodarczej.
 Doradztwo jest skierowane do osób urodzonych w latach 1990-1999.

Dyżury odbywają się od listopada do grudnia w poniedziałki i czwartki w godz. 11:00-14:00 w siedzibie Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory lub on-line na platformie inkubatoronline.pl
Konsultacje są realizowane w ramach projektu „On-line. Inkubator dla młodych” na podstawie programu „Akcja Inkubacja” - IV oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje Społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

akcjainkubacja

Advertisements