inkubator12

Nasi eksperci:
dr Katarzyna Karska - doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki
dr Konrad Rokoszewski - ekspert ds. innowacji społecznych
dr Karol Jachymek - ekspert ds. edukacji
Pola Borkiewicz - ekspert ds. nowych technologii

Inkubator on-line jest realizowany w ramach projektu „Akcja Inkubacja” - IV osi Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegóły