image003

Nasz projekt „On-line. Inkubator dla młodych” złożony w naborze kompletnych pomysłów na innowacje społeczne w ramach projektu Akcja Inkubacja został wybrany do przetestowania i powierzenia grantu.

Nasza innowacja społeczna dotyczy stworzenia inkubatora przedsiębiorczości skierowanego do młodzieży, polega na dualnym systemie wsparcia - fizycznym w inkubatorze i wirtualnym - na platformie, wykorzystując elementy grywalizacji, infobrokerstwa, service design, nowych mediów i stosując rozwiązania, które już funkcjonują. Bedzie to narzędzie skierowane do szerokiego grona odbiorców, przy optymalnych nakładach czasu, pracy i środków finansowych. Produkt będzie ogólnodostępny i będzie dotyczył 4 sfer: edukacyjnej, przygotowawczej, informacyjnej i wdrożeniowej. Innowacja odpowiada na problemy związane z chaosem informacyjnym, brakiem rzetelnej oceny predyspozycji zawodowych, nieadekwatności języka w odniesieniu do grupy docelowej, brakiem systemów motywacyjnych w narzędziach stosowanych przez szkoły, brakiem kompatybilności z narzędziami, które już powstały, nieadekwatnością stosowanych rozwiązań do potrzeb potencjalnych odbiorców.

W związku z powyższym otwieramy giełde pomysłów. Najciekawsze pomysły zostaną wdrożone i przetestowane. Bądź autorem innowacyjnego narzędzia, sprawdź swoje możliwości i otwórz biznes. Zapraszamy.

https://docs.google.com/forms/d/19s4U1NeXHna7xebCL6p-tgWUThiDJTaU84vpjTaBDIk/prefill

Projekt realizowany jest w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje Społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Advertisements