architecture-166534_1920

Informacje zebrane ze spotkań edukacyjnych na temat rewitalizacji 

Dobre praktyki
https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/wzorcowe-przyklady-rewitalizacji/dobre-praktyki/

 O partycypacji
http://centrumwiedzy.org/programy-spoleczne/partycypacyjny/

 Portal wiedzy – animacje
http://www.platformakultury.pl/kategorie/dobre-praktyki.html

 Rewitalizacja – biuletyn FISE
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/613771

 Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj”
http://www.odblokuj.org/?page_id=17

 Napraw sobie miasto
http://naprawsobiemiasto.eu/

 Odkrywanie przeszłości dla przyszłości
http://www.homesquare.pl/bim-architekci/

 Problemy regeneracji terenów i obiektów poprzemysłowych
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails%26rId%3D4745%257D%257D%253C/opinion&rId=27632

Tożsamość w przestrzeni publicznej
http://pronobisstudio.pl/

 Architektura i partycypacja
http://mecanismespourentente.eu/pl/kolektyw-palce-lizac-architects-krakow-poland/

 

 

Advertisements