Projekt ma za zadanie upowszechnienie idei popularyzacji nauki od najmłodszych lat. To
 przedsięwzięcie pozwoli ukierunkować młodych ludzi i rozbudzić w nich pasje, wyznaczając
 jednocześnie ich ścieżkę zawodową.

nasza strona o edukacji Nauka.Pasja.Praca <—klik

 

Advertisements