Fundacja POLPROM  realizuje projekt "Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim" w ramach działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt swoim zasięgiem obejmuje wszystkie instytucje publiczne z woj. śląskiego oraz organizacje działające na rzecz młodzieży. Podjęliśmy trud opracowania rekomendacji, poprzez uczestnictwo w cyklu spotkań w ramach partnerstwa. Jesteśmy otwarci - czekamy na uwagi dot. zwiększenia skuteczności aktywizacji osób młodych w woj. śląskim. Docelowo rekomendacje będą wdrożone, zatem dialog bezsprzecznie zalecany!
Advertisements