Jeśli ktoś myśli o dofinansowaniu twórczych inicjatyw, jest takie miejsce (u zbiegu dróg)...http://kreatywna-europa.eu/.Kreatywna Europa to unijny program zaplanowany na lata 2014-2020, oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. W ciągu 7 lat program przeznaczy 1,46 mld euro na realizacje europejskich projektów.

Głównymi celami programu są promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

Program zawiera trzy komponenty: MEDIA, Kultura i część międzysektorową.

1.Komponent kultura jest częścią Programu Kreatywna Europa, skierowaną do publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji. [http://kreatywna-europa.eu/kultura/o-komponencie/]


2. Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów filmów europejskich, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów branży audiowizualnej, a także kin oferujących europejski repertuar [http://kreatywna-europa.eu/media/o-komponencie/]


3.Komponent międzysektorowy swoimi działaniami obejmuje: transnarodową Współpracę Polityczną, wsparcie Creative Europe Desków – biur reprezentujących program w poszczególnych krajach oraz Instrument Gwarancji Finansowych na rzecz sektorów kultury i kreatywnego, którego budżet został ustanowiony na poziomie 121 mln euro.

[Żródło: http://kreatywna-europa.eu]
Advertisements