turntable-1337986_1280

Naukowcy twierdzili do niedawna, że mózg rozwija się do 25. roku życia, a później już tylko degraduje. Ale ta wiedza właśnie się zmienia - kolejne przykłady dowodzą, że w dojrzałych mózgach wciąż mogą powstawać nie tylko nowe komórki - neurony, ale również nowe połączenia między komórkami [wspomagam.org]. Ćwiczymy, ucząc się. Certyfikacja ON: Zasady realizacji projektów współpracy ponadnarodowej, Zasady realizacji projektów innowacyjnych, Zasady oceniania wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER, Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS, Kwalifikowalność wydatków, Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami   Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020 [www.eksperci.efs.gov.pl]
Advertisements