Executive desk toy

Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework są skoordynowane na poziomie europejskim - cele, produkty i rezultaty są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują wartość dodaną takiej współpracy. Nasz interdyscyplinarny zespół przystąpił do prac  nad projektem. Tematem przewodnim jest dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku, uwzględniając transfer, adaptację i wdrożenie  nowych rozwiązań wypracowanych we współpracy z partnerem zagranicznym. Pierwszym etapem jest diagnoza i analiza systemów potencjalnych partnerów. Drugim etapem będzie wprowadzenie do modelu rozwiązań wypracowanych w ramach publikacji naukowej z ww. zakresu. Kolejne etapy będą konsekwencją realizacji projektu, jak to już bywa "standardowo" w projektach innowacyjnych...
Advertisements