Inspiracją był "Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards world-class clusters in the European Union: {SEC(2008) 2637} /* COM/2008/0652 final/2 */"

W naszym przypadku rozwój to główne kryterium sukcesu - nie zaś rywalizacja i pokonywanie konkurentów. Dlatego podejmujemy współpracę z innymi instytucjami/podmiotami, by osiągnąć rezultat projektowy, który przełoży się w ostateczności na rezultat systemowy. Know-how.
Advertisements