Globalizacja, wykorzystanie nowoczesnych technologii, nowa kultura organizacji pracy, prognozowany popyt w sektorze usług w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji kształtuje nowy trend na rynku, ukierunkowany na szybki transfer specjalistów między poszczególnymi zespołami, utworzonymi na potrzeby konkretnych projektów. Zjawisko  to jest już obserwowalne w sektorze usług kreatywnych i nowoczesnych. Warto dodać, że według ekspertów HR liczba tych usług w Polsce wciąż dynamicznie rośnie, a wraz z nią zatrudnienie w branży. Wzrost znaczenia   e-commerce, dynamiczny rozwój mediów społecznościowych, platform aukcji internetowych oraz wprowadzenie nowych modeli e-biznesowych zmieniają rynek pracy, który znajdując się w machinie sprzężenia zwrotnego adaptuje się do postępu technologicznego, a jednocześnie wyznacza nowy trend w obszarze zatrudnienia...nasze przedsięwzięcie ma na celu uprościć procesy inicjowania i wdrażania pomysłów w życie, z zastosowaniem logicznych rozwiązań.

Guardian: What are the things you find most beautiful in science?

S.Hawking: Science is beautiful when it makes simple explanations of phenomena or connections between different observations. Examples include the double helix in biology, and the fundamental equations of physics.

Źródło: publikacja własna

 

Advertisements