Pozyskiwanie funduszy to zadanie zespołowe. Znając standardy projektowe, mając doświadczenia w ocenach wniosków ( w naszym zespole są eksperci oceniający wnioski w różnych obszarach tematycznych) - bliżej nam do osiagnięcia sukcesu. W oparciu o wiedzę (publikacje naukowe, badania, analizy - w tym własne) oraz doświadczenie BUDUJEMY kompleksowe i komplementarne projekty, które stanowią "ukryty porządek", w którym we wszystkich jego pojedynczych elementach odbija się niejako cały układ. W badaniach stosujemy zarówno redukcjonistyczne, jak i holistyczne podejście - to pozwala na dokładną obserwację badanego zjawiska, rzetelną diagnozę i zastosowanie odpowiednich rozwiązań.
Advertisements