Wychodzimy poza granice standardów i....Polski. Nasi partnerzy pochodzą  z Austrii, Hiszpanii, Holandii, Luxemburga, Niemiec, Portugalii, Włoch
 
 Nie obce są nam programy: Program Erasmus+, Leonardo da Vinci, PIW EQUAL, POKL ponadnarodowy
 
 
 
 Obecnie realizujemy m.in.:„Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”

 

 

Advertisements