Jeśli coś się sprawdza, należy to kontynuować. Sukces zespołu koordynującego i realizującego"Odziedzicz pracę"został przeniesiony do obecnego okresu programowania. Tym razem w innowacjach społecznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wykorzystujemy Model Organizowania Społeczności Lokalnej, który został przygotowany w oparciu o doświadczenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytutu Spraw Publicznych

To teraz czekamy. Podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych za doskonałą współprace.
Advertisements