Wszystkie nasze inicjatywy są spójne z dokumentami wdrażanymi na poziomie lokalnym, z ustawodawstwem krajowym i unijnym.  Korzystamy z idei NETWORKINGU, tworzymy REALNE PARTNERSTWA. Uczestniczymy w Grupach Sterujących, warsztatach roboczych - opracowujemy programy oddolnie: możliwości-->wizja-->misja. Jednym z takich programów był projekt innowacyjny Program Indywidualnego Wsparcia, wdrażany na terenie całego kraju. DLA NAS NAJWAŻNIEJSZA JEST DIAGNOZA.DLATEGO SIE UDAJE.
Advertisements