Organ sprawujący nadzór:
 MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 PREZYDENT M.ŻORY

Design Thinking w środowisku projektowym.
Advertisements