Projekt ma na celu powrót do korzeni, kiedy kultura była budowana przez współistnienie nauk humanistycznych z naukami ścisłymi (Starożytna Grecja czy Rzym). Przedsięwzięcie ma na celu popularyzacje nauki, poprzez ukazanie innego jej oblicza..
 Przedstawicielem nowego trendu w Polsce jest Tomasz Rożek – doktor nauk fizycznych, dziennikarz, współzałożyciel stowarzyszenia Śląska Kawiarnia Naukowa.
 Prelekcja Tomka Rożka jest inauguracją do dalszych przedsięwzięć z serii „Nauka może być prosta”, kiedy prelegentami będą doktoranci, nauczyciele i pasjonaci z różnych dziedzin naukowych.rożek
Advertisements